Titular notícies

L'ESCOLA VALENCIANA - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA amb els CONTESDELMON.ORG!

Dijous 27 Octubre 2011


Des d'aquest setembre del 2011 l'Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua (FEV) i l'Associació COMSOC - Comunicació Social col·laboren per difondre les respectives iniciatives a les seves bases socials: les diferents activitats d'Escola Valenciana adreçades a la comunitat educativa i el treball en matèria de normalització lingüística a la resta d'agents socials, i el "Concurs de podcast - Contes del Món" que dinamitza l'Associació COMSOC.


L'Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua (FEV), és una entitat cívica formada per 24 associacions comarcals i d'àmbit de país. El principal objectiu de l'entitat és la normalització lingüística en tots els àmbits d'ús de la llengua, amb especial incidència en el sistema educatiu valencià.

escola valenciana La situació del País Valencià és la següent, hi ha tres programes d'educació bilingüe a les escoles:

Educació en Castellà
- Programa d'Incorporació Progressiva (PIP)
En el Programa d’Incorporació Progressiva la llengua base del programa és el castellà.

Educació en Valencià
- Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV)
En l’etapa d’Infantil i Primària, el Programa d’Ensenyament en Valencià està pensat per a xiquets i xiquetes valencianoparlants o que viuen en entorns valencianoparlants.

- Programa d'Immersió Lingüística (PIL)
En l’etapa d’Infantil i Primària, el Programa d’Immersió Lingüística està pensat per a xiquets i xiquetes no valencianoparlants, o que no viuen en entorns on el valencià és la llengua majoritària de comunicació.
 
El porcentatje de l'educació en valencià és del 80% a la província de Castelló, del 40% a València, i del 20% a Alacant. Per aixó, en els últims anys l'entitat ha conservat l'acció a l'escola i ha ampliat el treball en matèria de normalització lingüística a la resta d'àmbits d'ús socials. Educació, música, cinema, literatura, cultura popular, multiculturalitat, voluntariat, sostenibilitat i democràcia participativa són els pilars d'una nova visió d'Escola Valenciana com a entitat global, que ha esdevingut un grup de pressió constant i constructiu en la vida social, educativa i política valenciana.

Tots aquests camps d'actuació s'han materialitzat en projectes i serveis concrets com el Voluntariat pel Valencià, La Gira- Festival Itinerant de Música en valencià, l'Acosta't al Territori, el Cinema a l'Escola, l'Oficina de Drets Lingüístics, així com la Devedeteca, la col·lecció "l'Àlbum" i els Tallers de Cultura Popular.

Més informació útil aquí.

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies