Titular notícies

El CENTRE UNESCO de CATALUNYA amb els CONTESDELMON.ORG

Divendres 1 Juliol 2011


El Centre UNESCO de Catalunya (UNESCOCAT) i l'Associació COMSOC - Comunicació Social han arribat a un acord de col·laboració per difondre les seves respectives activitats vinculades a l'educació i a la promoció de l'intercanvi cultural. La Xarxa Civil i les Escoles Associades a la UNESCO passen a ser aliances estables, precisament en el moment en què celebren els 30 anys que un conjunt d’escoles integren, en els objectius educatius, els valors proclamats internacionalment per la UNESCO que fan referència a la pau, els drets humans, el diàleg intercultural, el respecte al patrimoni i la protecció del mediambient.


El Centre UNESCO de Catalunya - Unescocat es va crear l’any 1984 amb el propòsit de fer present la UNESCO a Catalunya i la cultura i llengua catalanes a la UNESCO. Avui, aposta per esdevenir un referent en la gestió de la diversitat i reafirma el compromís amb els valors essencials dels drets humans, la cultura de la pau, la pluralitat cultural, la biodiversitat i el diàleg entre les cultures. Unescocat vol “construir ponts i trencar fronteres” a Catalunya, a la Mediterrània i a les plataformes intergovernamentals, mitjançant una acció innovadora i transversal fonamentada en els principis del desenvolupament sostenible, la cohesió social, l’aprofundiment democràtic i la identitat nacional. Unescocat manté relacions oficials amb la UNESCO i té estatut consultiu prop de l'ECOSOC i del Departament d'Informació Pública de les Nacions Unides.

L'estructura de treball del Centre s'organitza al voltant de tres eixos: els departaments, que generen pensament i projectes en matèria de diversitat lingüística, diversitat religiosa i diàleg, drets humans i diversitat cultural, educació, patrimoni i sostenibilitat; les àrees, és a dir la consultoria, l'escola de formació, l'observatori i la coordinació de la xarxa civil UNESCO, que projecten i donen visibilitat als continguts; i els serveis, que donen suport en el  desenvolupament dels programes.
unescocat

Escoles Associades a la UNESCO...

El Pla d’Escoles Associades a la UNESCO va ser creat el 1953, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar. Actualment participen en aquest pla més de 8 500 centres d’ensenyament de tot el món i de tots els nivells d’educació (infantil, primària, secundària, universitària).

Des de l’any 2005, les escoles catalanes, actualment prop de 70, es van constituir en associació amb entitat jurídica pròpia, la XEAUC. Unescocat els ofereix el seu suport tècnic i les convida a participar en els projectes educatius que organitza el departament d’educació d’Unescocat.


Xarxa Civil UNESCO...

Catalunya destaca pel seu teixit social altament actiu. La densitat i l’activitat de les organitzacions i institucions catalanes membres de les xarxes civils promogudes per la UNESCO és exemplar arreu del món. Unescocat, gràcies al seu estatut prop de la UNESCO i a la seva consolidada estructura, ofereix el seu suport tècnic i coordinació a aquestes xarxes a Catalunya.

La Xarxa civil UNESCO a Catalunya està formada per diverses entitats:

    - Associacions i Clubs UNESCO
    - Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO
    - Càtedres UNESCO
    - Escoles Associades a la UNESCO
    - Grup Jove

Tot just el dimecres 29 de juny van presentar el llibre "Escoles de futur". Un material en què Miquel Martí relata de manera documentada l’aventura magnífica de les escoles catalanes associades a la UNESCO, un conjunt d’escoles que des de fa tres dècades han intentat integrar, en els objectius educatius, els valors proclamats internacionalment per la UNESCO que fan referència a la pau, els drets humans, el diàleg intercultural, el respecte al patrimoni i la protecció del mediambient.

 

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies