Titular notícies

L'ESCOLA D'ESCRIPTURA de l'ATENEU BARCELONÈS amb els CONTESDELMON.ORG

Diumenge 8 Maig 2011


El divendres 8 d'abril del 2011 l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i l'Associació COMSOC - Comunicació Social van arribar a un acord de col·laboració per difondre les respectives iniciatives a les bases socials: els Cursos presencials i els Cursos virtuals sobre contar contes i narrativa que organitza l'Escola d'Escrpitura i el "Concurs de podcast - Contes del Món" que dinamitza l'Ass. COMSOC.

Els cursos sobre contes presencials i virtuals de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès són:


1) Curs presencial "Contar contes" (20 h)

Programa
La seducció de l’oralitat
Trobar recursos en un mateix per esdevenir contador
Contar amb tot el cos
Contar amb àlbums il·lustrats i amb objectes que tinguin valor simbòlic
Pràctiques de contar en el grup (Mira’m com ho faig!)

El curs està plantejat perquè cada participant trobi el seu punt interior on recolzar el perfil de contador. No és un curs de tècniques interpretatives. És un curs pràctic en el qual es demana la implicació personal. Cal portar roba còmoda per als treballs corporals.

Professorat
Pep Duran

Més informació útil aquí.


escola escriptura
2) Curs virtual del Conte I (en català o castellà)

Durada i dates: 8 mesos. Inici: novembre de 2011 (parèntesi per vacances al mes d'agost).
Nombre d’alumnes: un màxim de 16 alumnes per curs.

Objectius: Aprendre les tècniques narratives pròpies del gènere i conèixer els principals autors i tendències.
L'alumne finalitza el curs virtual de Conte I amb una selecció de 4 a 10 contes que haurà de presentar el primer dia del curs de Conte II.
Coordinació: Lluís Martí
Certificats d'aprofitament del curs.
Les hores lectives dels curs presencial i virtual de Conte I són les mateixes: 90 h.
Es pot passar, d’un any a l’altre, d'un curs virtual a un presencial de segon any i viceversa.
Tots els cursos virtuals de l’Escola d’Escriptura estan reconeguts pel Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya)
com a activitats de formació permanent del professorat.

Més informació útil aquí i al següent vídeo:3) Curs virtual de Narrativa (en català o en castellà)

Durada i dates: 8 mesos. Inici: 24 de gener de 2011 (parèntesi per vacances al mes d'agost).
Nombre d’alumnes: un màxim de 16 alumnes per curs.
Objectius:

- Aprendre les tècniques de l’ofici d’escriptor.
- Construir textos, històries i personatges al servei de les idees.
- Aprendre a narrar literàriament contes, novelles o no ficció.

Coordinació: Lluís Martí
Certificats d'aprofitament del curs.
Les hores lectives dels curs presencial i virtual de Narrativa són les mateixes: 90 h.
Es pot passar, d’un any a l’altre, d'un curs virtual a un presencial de segon any i viceversa.
Tots els cursos virtuals de l’Escola d’Escriptura estan reconeguts pel Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya)
com a activitats de formació permanent del professorat.

Més informació útil aquí i al següent vídeo:

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies