Titular notícies

El PROJECTE JUNTS del CONSORCI d'EDUCACIÓ de BARCELONA amb els CONTESDELMON.ORG

Dijous 24 Març 2011


Abans d'acabar l'any 2010
el Consorci d'Educació de Barcelona, que coordina el "Projecte Junts", i l'Associació COMSOC - Comunicació Social, que dinamitza el "Concurs de podcast - Contes del Món", van acordar col·laborar especialment en l'àrea de difusió. El "Projecte Junts" ajuda a establir intercanvis entre escoles de realitats ben diferents i contribueix al coneixement mutu. És aquest coneixement i el respecte que comporta que els permetrà d'actuar en conseqüència de forma solidària. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona col·labora en la difusió dels materials elaborats de forma cooperativa entre els centres participants.


Què és el Consorci d’Educació de Barcelona?

Col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament

El Consorci d’Educació de Barcelona és un organisme creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per gestionar de manera conjunta l’educació a la ciutat de Barcelona. El Consorci és fruit de la Carta municipal que va ser aprovada el 1988 pel Parlament de Catalunya, per unanimitat de tots els grups polítics.

 
consorci educacio barcelona Govern compartit i gestió integrada per a la millora de l’educació
El Consorci té l’objectiu comú d’avançar cap a una gestió integrada de l’educació de la ciutat, sota els principis de proximitat i eficàcia, per millorar-ne els nivells d’excel·lència i d’equitat. Aposta per una escola inclusiva, que cerca la innovació i impulsa el treball en xarxa des de l’autonomia i l’optimització dels recursos públics.
El Consorci és l’interlocutor únic dels centres educatius públics i privats concertats de la ciutat i també és la finestreta única per atendre les necessitats educatives les famílies.


Què és el Projecte Junts?


Educació pel desenvolupament i cooperació
Educar per al desenvolupament comporta analitzar, de manera transversal i des d’una perspectiva crítica, les situacions de desigualtat del món. El Consorci d’Educació de Barcelona posa en contacte centres educatius de la ciutat amb organitzacions dedicades a la cooperació per tal d’engegar projectes interdisciplinaris que esdevinguin un complement a les seves activitats, alhora que vetlla per la qualitat pedagògica de tot el procés.

 
amics diakha madina junts dibuixem cantem

Intercanvis amb les escoles del Senegal
Des de fa anys uns quants centres educatius de la ciutat han estat treballant amb l’Associáció d’Amics de Diakha i amb centres de la ciutat de Kedougou al Senegal. Gràcies a aquests intercanvis, al llarg dels anys han anat descobrint la realitat de Kedougou i de la Zona de Diakha Madina a través de diferents temes.

Tota la informació sobre el Projecte Junts a la seva web!


Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies