Formulari de petició

Si voleu realitzar un "Taller dels Contes del Món" al vostre espai educatiu ompliu el següent formulari de petició. Us caldran les dades del vostre centre i del grup classe.

Des de l'Associació COMSOC - Comunicació Social us oferim un taller de ràdio que comparteix la mateixa ànima i objectius del "Concurs de podcast - Contes del Món", i que de ben segur serà útil per preparar els vostres contes en mp3 i participar -si així ho voleu- al certamen.

El taller radiofònic s'adreça als infants i joves de Primària i Secundària de les comarques barcelonines, i es pot desenvolupar amb un grup classe en un centre educatiu, centre cívic, biblioteca, etc.

Envieu'nos el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar la disponibilitat de l'activitat.
escola collaso i gil barcelona

Imatge de l'Escola Collaso i Gil de Barcelona

Informació personal:


Informació del centre educatiu:

Informació sobre la participació:

Gràcies per voler realitzar un taller de cultura popular!

Protecció de dades

D'acord amb la llei orgànica 15/1999 (de 13 de desembre), sobre protecció de dades de caràcter personal, l'Associació COMSOC - Comunicació Social, informa que les dades introduïdes s'incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per l'Associació COMSOC - Comunicació Social. Les dades obtingudes es tractaran seguint les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers. El dret d'accés, de rectificació, de cancel·lació o d'oposició amb relació a les dades personals, es pot exercir enviant un correu a info@contesdelmon.org, adreçant un escrit a l'Associació COMSOC - Comunicació Social (carrer Diputació 296, baixos, 08009 Barcelona), o personalment, prèvia acreditació d'identitat.