III Bases

Escolta, participa, vota i celebra!

 
Bases del Concurs


1. CONVOCATÒRIA:
L'Associació COMSOC – Comunicació Social convoca per al curs escolar 2011/12 la tercera edició del “Concurs de podcast - Contes del Món”, que compta amb la col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Explicar contes és un art molt antic que és viu encara a totes les cultures del nostre planeta. Aquest concurs vol contribuir al coneixement de les realitats socials d’aquestes cultures, en especial dels països en vies de desenvolupament segons l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH), a la potenciació de la tolerància entre qui llegeixin o escoltin els relats i, alhora, ajudar-nos a fer descobrir les semblances i diferències entre totes les persones que compartim la Terra.

L'objectiu de la iniciativa es contribuir a donar a conèixer la infinita varietat de la cultura popular de tradició oral, la importància de la paraula i de les històries que expressen la manera de sentir i pensar de tots pobles, en especial dels esmentats. Serà possible gràcies a la participació dels actors principals d'aquesta iniciativa, els infants i joves de les escoles i instituts dels Països Catalans, i a la complicitat imprescindible de les famílies i les comunitats educatives.

 
2. PARTICIPANTS:
Tots els infants i joves dels centres educatius de Primària i Secundària dels territoris de parla catalana (Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, Franja de Ponent, Illes Balears, i País Valencià) que hagin formalitzat la inscripció.

Els participants s'inclouran en una d'aquestes categories:
- 1a Categoria: Cicle Inicial i Mitjà (1r, 2n, 3r, 4t)
- 2a Categoria: Cicle Superior i 1r Cicle d'ESO
- 3a Categoria: 2n Cicle d'ESO

Els autors d'aquests contes poden ser a títol individual o col·lectiu (en grup).
logo contes del mon     

Els participants hauran de facilitar les seves obres omplint el formulari que trobaran a www.contesdelmon.org/forms/tramesa i el podcast també a través del perfil d'usuari. Per aquesta segona acció és imprescindible registrar-se. El què us donarà accés a poder participar en la comunitat "La vostra experiència".

Cada centre educatiu i cada autor podrà presentar més d'un podcast.


3. EL PODCAST:
Cada podcast haurà de ser un conte popular, tradicional o de creació pròpia que reflecteixi la cultura i la vida d'un poble, amb preferència pels països en vies de desenvolupament humà d'acord amb l'IDH. De forma optativa podeu crear un conte sobre el comerç just que estigui vinculat, és clar, a un o diversos pobles de la Terra.

Hauran de ser contes populars, tradicionals o de creació pròpia que no vulnerin els drets de propietat intel·lectual, és a dir, contes sense autoria reconeguda. Les obres sonores participants estaran sota la Llicència Creative Commons.

L'idioma vehicular del conte serà el català, dit també valencià o mallorquí. Es podran introduir fragments en altres llengües sempre i quan no alteri la comprensió del relat.

L'estil radiofònic de la narració del conte és lliure i es pot utilitzar qualsevol recurs artístic que es consideri adequat.

La durada del podcast no podrà superar els 4 minuts. El fitxer d’àudio presentat a concurs ha de ser en format MP3. Es recomana fer l’enregistrament en una freqüència de mostratge de 44,1 kHz o a 128 kbps. Podeu accedir al material de suport per enregistrar i editar les vostres obres sonores clicant a www.contesdelmon.org/ca/concurs/suport

La música del conte haurà de ser de creació pròpia o pertànyer a la família de la música lliure. Per fer la tria us recomanem accedir a www.contesdelmon.org/ca/concurs/musicalliure

Les obres que no superin un mínim de qualitat tècnica per a ser difoses podran ser excloses del concurs. També podran ser exclosos tots aquells podcasts que no s'ajustin a les bases o que no respectin els valors de tolerància i convivència promoguts per la comunitat educativa.


4. EL DIBUIX:
Cada conte participant ha de ser il·lustrat amb un dibuix representatiu de la història. Imatge que servirà per acompanyar l'obra a la web i al tercer “Llibre i disc dels Contesdelmon.org” si el vostre podcast està entre els 24 finalistes.

Per tal què el dibuix aparegui bé en el llibre ha de complir tres característiques claus:

a) El dibuix ha d'ocupar un DIN 4 sencer.

b) Deixar en blanc el fons de la il·lustració.

c) No escriure el nom del conte ni cap altre text.


5. TRAMESA I CALENDARI DE PARTICIPACIÓ:
L'enviament del podcast, el text del conte (en format “.doc”) i el dibuix (en “jpg” i l'original), juntament amb el formulari, s'haurà de realitzar entre el dilluns 17 d'octubre i el divendres 9 de desembre del 2011, ambdós inclosos.

Cada podcast presentat ha de tenir un títol: de vuit caràcters i sense espais. Per exemple: "veu_selva.mp3". Ha de portar el mateix nom el fitxer de so en “.mp3”, el dibuix en “.jpg”, i el text en ".doc".

El text, l'àudio i el dibuix del conte, conjuntament amb el formulari, s'han d'enviar a través de www.contesdelmon.org/forms/tramesa. L'àudio a més també s'ha de compartir a través del perfil d'usuari. Us facilitem els accessos directes segons la categoria des d'on "Afegiu" l'audioconte a la web: Primera Categoria, Segona Categoria, Tercera Categoria. En aquesta aplicació cal indicar el títol i un breu resum del conte en el què esmenteu el vostre centre educatiu.

En el cas concret de la il·lustració envieu una còpia escanejada en ".jpg" a través del formulari de participació i l'original a Ràdio L'Hospitalet (Plaça de Francesc Macià i Llussà, 25-29. 08902 L’Hospitalet) a nom de Damià Caro (Món Obert).

La participació en el concurs suposa l'acceptació de les seves bases.


6. DIFUSIÓ:
Els organitzadors penjaran els podcast a la web www.contesdelmon.org perquè els internautes els puguin escoltar i comentar de forma permanent. En paral·lel alguns dels contes es difondran en el Món Obert, el programa de cooperació i solidaritat de Ràdio L'Hospitalet, que es pot sintonitzar els dissabtes de 10 a 12h en el 96.3 de la FM i a www.radiol-h.cat, així com a totes les “Ràdios amigues” de Contesdelmon.org.

Les obres participants podran formar part del repertori de les "Diades dels Contes del Món" que l'Associació COMSOC dinamitza amb els animadors de l'AMAPEI i del grup Ara va de bo, i els contes sobre el comerç just podran formar part del repertori de les "Diades dels Contes del Món sobre Comerç Just" que organitzaran durant el curs 2012/13 amb la complicitat d'Alternativa 3.


7. JURATS:
Un jurat format per professionals de la ràdio i representats d'ONL (Organitzacions No Lucratives) resoldran el dilluns 19 de desembre els 50 contes finalistes que optaran a ser publicats en el tercer llibre i disc del “Concurs de podcast – Contes del Món”.

Posteriorment hi haurà una setmana de votació online a través de www.contesdelmon.org : del dilluns 19 de desembre al divendres 23 de desembre. El jurat popular online triarà els 24 contes finals que integraran el material. El resultat de la votació popular es donarà a conèixer el dimecres 28 de desembre.

La votació popular online és lliure i es pot fer a múltiples contes. Ara bé, tans sols es podrà votar una vegada pel mateix podcast i en cas d'identificar votacions repetides d'un mateix subjecte només es comptabilitzaran com un vot.

L'organització tindrà la facultat i la competència exclusiva per interpretar qualsevol dubte o resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant la vigència del concurs i que no estigui prevista en les bases.


8. PREMIS:
Amb els contes finalistes, al llarg del primer quadrimestre del 2012, publicarem el tercer “Llibre i disc dels Contesdelmon.org”. Als 24 finalistes els premiarem amb UN exemplar de la publicació i un diploma dins el mateix curs escolar 2011/12. Considerem -lluny de materialismes- que és la millora manera d'alimentar la cultura popular i premiar als participants.

 
 
Bases del Concurs
descarrega pdf 269 kb