Bases

Escolta, vota, participa i celebra!

Bases del Concurs
Material de difusió


1. CONVOCATÒRIA:
L'Associació COMSOC – Comunicació Social, amb la col·laboració de Iwith.org i SICOM, convoca la primera edició del “Concurs de podcast - Contes del Món”, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Explicar contes és un art molt antic que és viu encara a totes les cultures del nostre planeta. Aquest concurs vol contribuir al coneixement de les realitats socials d’aquestes cultures, en especial dels països en vies de desenvolupament segons l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH), a la potenciació de la tolerància entre qui llegeixin o escoltin els relats i, alhora, ajudar-nos a fer descobrir les semblances i diferències entre totes les persones que compartim la Terra.

L'objectiu de la iniciativa es contribuir a donar a conèixer la infinita varietat de la cultura popular de tradició oral, la importància de la paraula i de les històries que expressen la manera de sentir i pensar de tots pobles, en especial dels esmentats. Serà possible gràcies a la participació dels actors principals d'aquesta iniciativa, els infants i joves de les escoles i instituts catalans, i a la complicitat imprescindible de les famílies i la comunitat educativa.

 
2. PARTICIPANTS:
Tots els infants i joves de les escoles de la província de Barcelona de Primària i Secundària.

Els participants s'han d'incloure en una d'aquestes categories:
- 1a Categoria: Cicle Inicial i Mitjà (1r, 2n, 3r, 4t)
- 2a Categoria: Cicle Superior i 1r Cicle d'ESO
- 3a Categoria: 2n Cicle d'ESO

Els autors d'aquests contes poden ser a títol individual o col·lectiu (en grup).

Els participants hauran de facilitar les seves dades omplint el formulari que
trobaran a l'enllaç www.contesdelmon.org/forms/participa

Cada escola i cada autor podrà presentar més d'un podcast.
logo contesdelmon     


3. EL PODCAST:
Cada podcast haurà de ser un conte que reflecteixi la cultura i la vida d'un poble, amb preferència pels països en vies de desenvolupament humà d'acord amb l'IDH.

L'idioma vehicular del conte serà el català. Es podran introduir fragments en castellà i en altres llengües sempre i quan no alteri la comprensió del relat.

L'estil radiofònic de la narració del conte és lliure i es pot utilitzar qualsevol recurs artístic que es consideri adequat.

La durada del podcast no podrà superar els 4 minuts. El fitxer d’àudio del podcast presentat a concurs ha de ser en format MP3. Es recomana fer l’enregistrament en una freqüència de mostratge de 44,1 kHz o a 128 kbps. Podeu accedir al material de suport per enregistrar i editar les vostres obres sonores clicant a www.contesdelmon.org/ca/concurs/suport.

Hauran de ser contes originals o populars que no vulnerin els drets de propietat intel·lectual, és a dir, contes sense autoria reconeguda. Les obres sonores participants estaran sota la Llicència Creative Commons.

La música del conte haurà de ser de creació pròpia o pertànyer a la família de la música lliure. Per fer la tria us recomanem accedir a www.contesdelmon.org/ca/concurs/musicalliure.

Les obres que no superin un mínim de qualitat tècnica per a ser difoses podran ser excloses del concurs. També podran ser exclosos tots aquells podcasts que no s'ajustin a les bases o que no respectin els valors de tolerància i convivència promoguts per la comunitat educativa.


4. TRAMESA I CALENDARI DE PARTICIPACIÓ:
L'enviament del podcast i el text del conte (en format “.doc”), juntament amb el formulari, s'haurà de realitzar entre el dilluns 19 d'octubre i el divendres 11 de desembre del 2009, ambdós inclosos.

Cada podcast presentat ha de tenir un títol i el seu fitxer de so MP3 portar el mateix nom.

L'àudio i el text del conte, conjuntament amb el formulari, s'han d'enviar a través de la plana www.contesdelmon.org/forms/participa.

La participació en el concurs suposa l'acceptació de les seves bases i les votacions del jurat popular.


5. DIFUSIÓ:
La setmana posterior a la recepció dels podcasts els organitzadors els penjaran al web www.contesdelmon.org perquè els internautes els puguin escoltar, comentar i votar. De forma paral·lela alguns dels contes es difondran en el Món Obert, el programa de cooperació i solidaritat de Ràdio L'Hospitalet, que es pot sintonitzar els dissabtes de 10 a 12h en el 96.3 de la FM i a www.radiol-h.cat.

Després d'una setmana online, l'opció de votar quedarà desactivada, quedant activades les opcions “escoltar” i “comentar”. Així tots els contes tindran el mateix interval de temps per ser votats. Com la setmana del 7 al 14 de desembre encara enviareu contes, la darrera publicació i votació de contes virtual serà la setmana del 14 al 18 de desembre, coincidint amb el final del trimestre escolar.

Dels resultats de les votacions setmanals es deduiran tres contes finalistes, un per cada categoria, que després de les 8 setmanes de concurs sumaran 24 contes finalistes. Els donarem a conèixer online la setmana del 21 de desembre.


6. JURAT POPULAR ONLINE:
Les decisions del jurat popular online seran inapel·lables. Durant el període de participació i a través de www.contesdelmon.org, cada setmana els internautes triaran tres contes finalistes, que passaran a formar part dels 24 contes finals que es publicaran en el llibre del “Concurs de podcasts – Contes del Món”.

La votació és lliure i es pot fer a múltiples contes. Ara bé, tans sols es podrà votar una vegada pel mateix podcast i en cas d'identificar votacions repetides d'un mateix subjecte només es comptabilitzaran com un vot.

L'organització tindrà la facultat i la competència exclusiva per interpretar qualsevol dubte o resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant la vigència del concurs i que no estigui prevista en les bases.


7. PREMIS:
Amb els contes finalistes, al llarg del primer quadrimestre del 2010, publicarem el llibre “Concurs de podcast – Contes del Món”, que anirà acompanyat d'un CD amb els àudios dels contes. Als 24 finalistes els premiarem amb un exemplar de la publicació durant el mes d'abril del mateix any i amb la participació en el Món Obert de Ràdio L'Hospitalet. Se'ls hi farà l'entrega del llibre a la mateixa emissora municipal. Considerem -lluny de materialismes- que és la millora manera d'alimentar la cultura popular i premiar als participants.
 
Bases del Concurs
descarrega pdf 515'5 kb
Material de difusió
descarrega zip 10 Mb