Formulari de tramesa

Estàs a punt de concretar la participació al setè "Concurs de podcast - Contes del Món" impulsat per COMSOC - Comunicació Social durant el curs escolar 2015/16. Primer vas formalitzar la inscripció i llegir les bases, i ara ens pots enviar la teva obra a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb tu per confirmar la correcta recepció del material.


Informació sobre el conte:
tramesa contes del mon

Informació sobre autor/s:
 

Important: la participació en el concurs suposa l'acceptació de les seves bases, les votacions del jurat del concurs i la votació popular.

Autorització: Si compartiu la fotografia dels autors del conte, recordeu que en el cas de menors d'edat cal l'autorització de la mare, pare, tutor o tutora per l'enviament i la publicació de les fotografies. La persona que envia les imatges assumeix l'obligació de compartir l'autorització. Us facilitem un document model que us servirà.

Protecció de dades
D'acord amb la llei orgànica 15/1999 (de 13 de desembre), sobre protecció de dades de caràcter personal, l'Associació COMSOC - Comunicació Social, informa que les dades introduïdes s'incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per l'Associació COMSOC - Comunicació Social. Les dades obtingudes es tractaran seguint les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers. El dret d'accés, de rectificació, de cancel·lació o d'oposició amb relació a les dades personals, es pot exercir enviant un correu a info@contesdelmon.org, adreçant un escrit a l'Associació COMSOC - Comunicació Social (c/ Manso 24 - 28, 08015 Barcelona), o personalment, prèvia acreditació d'identitat.